04/05/2023 09:03
234

Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng

Với sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học công nghệ và sự ra đời của các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội, tạo ra quan hệ con người gần nhau hơn, trao đổi thông tin, làm việc nhanh chóng hơn và tiếp cận nội dung phong phú, đa dạng chỉ cần 1 thao tác click chuột, những hình ảnh, thông tin trong nước hoặc quốc tế sẽ được cập nhật. Mặt khác với chính sách thu lợi “tài chính” trên các nền tảng mạng xã hội như: Tiktok; Reel và Video ngắn trên Facebook; Shorts trên Youtube; Instagram; Telegram... bằng việc sáng tạo nội dung của nhiều Youtuber, Tiktoker...hiện nay cho chúng ta thấy dường như những nội dung thông tin hữu ích, định hướng xã hội các mặt tích cực cho giới trẻ có vẻ còn rất hạn chế, nhưng những nội dung lố bịch, nhảm nhí, câu view, câu like nhằm thu lợi “tài chính” tràn lan trên mạng, bất chấp mọi hệ lụy có thể ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội.

Theo thống kê ước tính đến năm 2022, cả nước ta có khoảng 77 triệu người dùng mạng xã hội, số lượng người dùng mạng xã hội tương đương 78,1% dân số, trong đó người dùng Facebook là 70,4 triệu người. Chỉ tính riêng Bình Thuận về cơ sở hạ tầng, hệ thống truyền dẫn cáp quang, mạng internet băng rộng di động 3G, 4G và cố định đã phủ đến 100% các xã, phường, thị trấn. Mạng lưới phục vụ bưu chính, viễn thông với 1.270 cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông, đạt bán kính phục vụ bình quân là 1,4 km/cơ sở. Tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 1.870.250 thuê bao, mật độ 149 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao Internet các loại 175.000 thuê bao; tỷ lệ người sử dụng Internet quy đổi đạt 70%  với số lượng người sử dụng internet, mạng xã hội chiếm tỉ lệ cao dẫn đến sự khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, kiểm duyệt các nội dung khi được đăng tải. Điều này, dễ khiến người dân tiếp cận thông tin một cách tràn lan và đôi khi bị mất phương hướng, “ngộ độc” thông tin, không biết nội dung nào là tin chính thống và đâu là giả, là thật. Vì vậy, rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nghiêm trọng hơn là bị các phần tử phản động, các thế lực thù địch có thể lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý kiểm soát, kiểm duyệt thông tin của cơ quan chức năng để lồng ghép, tán phát các tin giả, tin xấu, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Bôi nhọ lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Móc nối, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị trong đó có cả cán bộ đương chức, có cán bộ  đã nghỉ hưu và thành phần chống đối trong trí thức, văn nghệ sĩ, cổ súy cho “dân chủ tư sản”, “xã hội dân sự”, “xã hội dân chủ”. Thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua các đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Trước những vấn đề nêu trên, cần phải có một số giải pháp cơ bản để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu của các thế lực phản động chống phá Đảng ta trên mặt trận tư tưởng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới:
- Thứ nhất: Mỗi cán bộ đảng viên phải kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự ý thức việc học tập nghiên cứu, thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nước ta giai đoạn hiện nay. 
- Thứ hai: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Cần hệ thống hóa các nội dung đang bị các thế lực chống phá, từ đó xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác trên từng vấn đề cụ thể.
- Thứ ba: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động trên không gian mạng. 
- Thứ tư: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận nhằm đề cao cảnh giác nhận diện được các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù đich, bọn phản động. Đồng thời, phải nâng cấp hoặc thay thế các thiết bị đã lỗi thời, thay vào đó là các thiết bị khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội theo kịp xu hướng thời đại mới.
- Thứ năm: Vai trò định hướng cho giới trẻ hiện nay cũng cực kỳ quan trọng, nhất là học sinh, sinh viên, đây là nhóm người chiếm số lượng đông, tuổi trẻ năng động, sáng tạo, tiếp cận thông tin nhanh, nhạy bén khi tiếp cận với công nghệ số. Tuy vậy, nhóm người này lại rất dễ bị tổn thương do lập trường chưa vững vàng, làm việc theo cảm tính, còn hoang mang dao động trước những cám dỗ. Các thế lực thù địch thường nhắm vào nhóm người này để lôi kéo, dụ dỗ nhằm thực hiện âm mưu, mục đích phá hoại hệ tư tưởng của giới trẻ hoặc biến họ thành công cụ đắc lực trong quá trình chống phá chính trị nước ta. Trách nhiệm của gia đình và nhà trường là phải quan tâm giáo dục tư tưởng cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tùy thuộc vào từng độ tuổi mà có cách thức giáo dục khác nhau cho phù hợp. Đặc biệt, học sinh phổ thông; sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học cần được tuyên truyền giáo dục, định hướng pháp luật, nghề nghiệp thường xuyên. Nhà trường, các Đoàn thể xã hội phải tăng cường các đợt sinh hoạt ngoại khóa qua đó lồng ghép sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho các em để dần hình thành “hệ miễn dịch” trước những thông tin xấu độc đang tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, có thể tự nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần xây dựng thành trì vững chắc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ, diễn ra rất khó khăn, lâu dài, phức tạp và quyết liệt có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, phải không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, từ đó đề ra phương hướng, cách thức, giải pháp tối ưu và phù hợp nhất./.

Văn Lâm