02/08/2022 14:12
37

Đề cương tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Công an tỉnh Bình Thuận sao gửi Đề cương tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 gắn với chào mừng các ngày lễ lớn: Cách mạng tháng Tám (19/8), Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8), Quốc khánh 2/9

Tập tin đính kèm: Đề cương tuyên truyền Ngày hội năm 2022.pdf