29/05/2023 13:53
127

Hiệu quả tích cực từ mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh, trật tự”.

Mô hình “Quỹ nhân dân với ANTT” xuất phát từ chủ trương của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH tỉnh Bình Thuận phát động xây dựng mô hình điểm tái hoà nhập cộng đồng tại địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Mục tiêu của mô hình “Quỹ nhân dân với ANTT” là giúp cho người chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn được vay vốn để học nghề, sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội và xa lánh tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự trên địa bàn.  

“Quỹ nhân dân với ANTT”  đến nay đã được nhân rộng ở nhiều địa bàn như: xã Trà Tân, Đông Hà (Đức Linh); Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc); thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong), thị trấn Tân Minh (Hàm Tân). 
Nguồn vốn gây “Quỹ nhân dân với ANTT” chủ yếu vận động từ các doanh nghiệp, nhà hoả tâm trên địa bàn tỉnh đơn cử như: Công ty TNHH Nam Hà tại Đức Linh đã hỗ trợ 40 triệu đồng, ông Bùi Ngọc Công giám đốc công ty TNHH MTV-VT ở Đức Linh hỗ trợ 20 triệu đồng, ông Đặng Văn Sơn ở Tuy Phong hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Ngô Hoàng Hải ở Bắc Bình hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Từ Hải Nam ở Tuy Phong hỗ trợ 05 triệu đồng… “Quỹ nhân dân với ANTT” đến nay đã vận động được 500 triệu đồng và đã xét duyệt cho nhiều người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với số tiền từ 10 triệu đến 25 triệu đồng/người. 
Nguồn vốn nay có ý nghĩa hết sức thiết thực cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có vốn để làm ăn như: Ở xã Hàm Liêm anh P.V.P ở thôn 3 vay 10 triệu để mở tiệm tạp hoá nhỏ; anh N.M.T ở   thôn 1 vay 10 triệu để buôn bán cây cảnh; anh N.M.N ở thôn Thuận Thành vay 10 triệu làm nghề thầu xây dựng nhỏ; anh N.T. T, anh H.N.T, anh T.VL đề ở Đức Linh vay mỗi người 20 triệu để chăn nuôi gia cầm. Ở Tuy Phong anh L.M.T mở tiệm hớt tóc; chị P.T.M.T và chị L.T.N.A buôn bán nhỏ; anh N.V.H mở tiệm sửa xe máy….
Thiết nghĩ mô hình “Quỹ nhân dân với ANTT” cần được nhân rộng nhiều hơn vì: nó rất thiết thực đối với người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương được tiếp cận vốn vay của “Quỹ nhân dân với ANTT” để học nghề, sản 
xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống, góp phần  thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương và chủ trương, chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù theo tinh thần của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP