17/03/2023 16:10
153

Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Chiều ngày 13/3/2023, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và ký bản cam kết thực hiện nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh; đã chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và các chỉ đạo của cấp trên. Công tác triển khai các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an được tập trung triển khai theo tiến độ; việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo kịp thời, yêu cầu đề ra. Công tác phân cấp lĩnh vực PCCC và đăng ký xe ô tô, xe gắn máy cho Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đã tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; việc niêm yết công khai các quy trình, quy định về thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Công an Bình Thuận trong thời gian tới. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023.

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, có 4 tập thể và 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022./.

Như Ý