Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 


Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ký hiệu 43/2021/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thuế
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày có hiệu lực 01/08/2021
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 354
Số lượt tải 1