Tổ chức cán bộ

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Tên thủ tục Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Thời hạn giải quyết a) Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển chọn. b) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong; Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản đến người dự tuyển. c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyện. Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cách thức thực hiện Tại Cơ quan Công an.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh và các trường CAND. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh và các trường CAND.
Kết quả thực hiện Quyết định tuyển chọn, phong cấp bậc hàm theo quy định và cử đi đào tạo đại học văn bằng thứ hai tại các trường CAND.
Lệ phí Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tiêu chuẩn sau:
a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵng sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
c) Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước.
+ Phẩm chất, đạo đức: có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
+ Tuổi đời: từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp khác theo quy định được tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.
+ Sức khỏe: theo quy định của Bộ Công an và các quy định sau:
a) Chiều cao đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;
b) Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực hai mắt đạt từ 18-20/20.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Công an duyệt, Công an tỉnh thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ để công dân biết, đăng ký dự tuyển.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của Công an các đơn vị, địa phương.
Bước 3: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo quy định.
Bước 4: Thông báo kết quả tuyển chọn, Quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào CAND.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân.
b) Bản sao Giấy khai sinh.
c) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định.
d) Bản sao cho chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm toàn khóa.
đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có). 
e) Bản sao có chứng thực xác nhận đối tượng ưu tiên 
g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định. 
h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
i) Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bổ sung các giấy tờ sau: Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận cảu cơ quan Tổ chức nơi công tác, làm việc; Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác; Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an.

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Thẩm tra lý lịch trong CAND.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND.