Tổ chức cán bộ

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Tên thủ tục Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Thời hạn giải quyết Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tuyển lao động.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kết quả thực hiện Hợp đồng lao động.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau: 
1. Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có lý lịch rõ ràng và được UBND cấp xã xác nhận.
2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;
4. Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;
5. Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 68/2019/TT-BCA ngày 04/12/2019 của Bộ Công an;
6. Có đủ sức khoẻ để lao động, được Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận (theo mẫu Giấy chứng nhận sức khoẻ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT, ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chỉ tiêu, nhu cầu tuyển lao động.
Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động.
Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi thông tin, kiểm tra chuyên môn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng hoặc không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động mùa vụ thì sơ yếu lý lịch của người lao động phải xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Bước 5: Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người lao động có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan tổ chức nơi người lao động đang làm việc;
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để dối chiếu) theo yêu cầu của công việc cần tuyển.
c) Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
d) Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Phiếu đăng ký dự tuyển Lao động hợp đồng trong CAND (mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 68/2019/TT-BCA ngày 04/12/2019 của Bộ Công an)
+ Thẩm tra lý lịch (Theo mẫu của Bộ Công an).

Cơ sở pháp lý

+ Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012). 
+ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
+ Thông tư số 68/2019/TT-BCA ngày 04/12/2019 của Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.