07/01/2022 08:37
693

Nâng cao chất lượng cải cách hanh chính tại Công an Bình Thuận

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh Bình Thuận đưa vào Nghị quyết và chương trình công tác năm, được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2021, Công an tỉnh đã ban hành trên 110 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp nhận giải quyết TTHC là 1.002.358 hồ sơ, đã giải quyết 968.065 (trong đó có 1.952 hồ sơ trước thời hạn), đang giải quyết 34.293 hồ sơ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Bên cạnh đó, nhằm thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tiềm lực hậu cần, kỹ thuật; khoa học và công nghệ góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC cũng được chú trọng, 100% Công an các đơn vị, địa phương đều có fanpage facebook của đơn vị để cung cấp những thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận, tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan ANTT để kịp thời xử lý cũng như cung cấp thông tin, thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực liên quan, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC. 

CBCS Công an Bình Thuận làm việc tại bộ phận một cửa

Đánh giá chỉ số CCHC trong Công an Bình Thuận năm 2021, có 6/6 (100%) đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đạt loại tốt, xuất sắc, 20/21 đơn vị không có chức năng giải quyết TTHC đạt loại tốt, xuất sắc và 9/10 Công an các huyện, thị xã, thành phố đạt loại tốt, xuất sắc. Thời gian tới, Công an Bình Thuận tiếp tục đề ra những mục tiêu đẩy mạnh CCHC, góp phần số hóa nền hành chính công, vận dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tạo bước chuyển mạnh mẽ về CCHC theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ