04/11/2021 10:52
508

Những điều cần biết về thẻ CCCD gắn chíp điện tử

(https://youtu.be/siR2417jc5A)
Thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử