06/05/2022 12:25
2139

Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về kiện toàn Đảng ủy phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 06/5/2022, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về kiện toàn Đảng ủy Phòng Tham mưu Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các quyết định của Đảng ủy Phòng Tham mưu về kiện toàn các chi bộ trực thuộc.

Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng Tham mưu, tập thể lãnh đạo chỉ huy, đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đảng bộ, đơn vị tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm đã công bố các quyết định. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quyết định:

Chuẩn y kết quả bầu đồng chí Văn Thị Thanh Nam, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định của Đảng ủy Phòng Tham mưu Công an tỉnh, gồm:

1. Điều chỉnh tên của một số (04) chi bộ trực thuộc Đảng bộ kể từ ngày 21/4/2022.

2. Thành lập mới Chi bộ 5 (chi bộ Viễn thông - Cơ yếu) trực thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu từ nguồn đảng viên Chi bộ 4 (chi bộ ghép Công nghệ thông tin và Viễn thông - Cơ yếu), gồm có 04 đảng viên; Chỉ định đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Đội trưởng Đội Viễn thông - Cơ yếu làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

3. Chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Phó Bí thư Chi bộ 4, Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin giữ chức Bí thư Chi bộ 4; Chỉ định đồng chí Phạm Nguyên Thống, Chi ủy viên Chi bộ 4, Phó Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 4.

Tại lễ công bố, đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm - Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới đợt này.

Đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm tặng hoa chúc mừng đồng chí Văn Thị Thanh Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thượng tá Văn Thị Thanh Nam chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phòng Tham mưu Công an tỉnh

Đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 4 và Phó Bí thư Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Đại diện các đồng chí vừa được chỉ định có tên trên và phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Văn Thị Thanh Nam cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo đơn vị và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Đội Công nghệ thông tin