08/03/2023 08:36
132

Tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Để ghi nhận quá trình cống hiến của các cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm, theo đó Công an tỉnh hướng dẫn nột số nội dung có liên quan đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023, như sau:

1. Về đối tượng và tiêu chuẩn:

a. Cá nhân là lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; lãnh đạo các trường học, cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thời gian giữ các chức vụ nêu trên từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị); có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ít nhất một lần được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trở lên khen thưởng về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc; cơ quan, đơn vị, địa phương do cá nhân phụ trách không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự.

b. Cá nhân là Công an viên (lực lượng bán chuyên trách), Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước có thời gian công tác từ 15 năm trở lên đối với nam, 10 năm trở lên đối với nữ.

2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương:

- Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho cá nhân.

- Không đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân bị khởi tố hình sự; bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang thi hành kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cá nhân thuộc diện và đảm bảo điều kiện làm báo cáo đề nghị tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân đang công tác. Hồ sơ hoàn thành trước ngày 12/5/2023.

3. Việc trao tặng Kỷ niệm chương vào dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2023./.

             Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc