Chi tiết câu hỏi/ trả lời

Câu hỏi: Hỏi về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Bộ Công an cho tôi hỏi, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia thì việc thực hiện 02 nghị quyết nêu trên có ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh không? Đồng thời, việc thực hiện các chính sách nhập, xuất cảnh đối với người nước ngoài thực hiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước và sau khi 02 nghị quyết nêu trên có hiệu lực có nội dung cụ thể như thế nào?
Trả lời
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Trong đó, Luật số 51/2019/QH14 bổ sung các quy định nhằm luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử đang thực hiện thí điểm từ 01/02/2017 theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội và miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang thực hiện từ năm 2013 theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định của Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Để phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật số 51/2019/QH14, 02 Nghị định nêu trên của Chính phủ quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách nhập xuất cảnh đối với người nước ngoài hiện nay thực hiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại, thực hiện theo chỉ đạo tại các thông báo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020, số 170/TB/VPCP ngày 28/4/2020, số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020, số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020.