Hướng dẫn Tuyển sinh Công an nhân dân hệ Chính quy năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo về việc tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021, Công an tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

Truy cập vào đây để xem chi tiết