Công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, Công an Bình Thuận đăng tải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh.

Truy cập vào đây để xem chi tiết công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

- Để nghiên cứu nội dung Thông tư số 65/2020/TT-BCA, vui lòng truy cập vào đây.