Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 870/KH-CAT-PX01 ngày 24/6/2021, Công an tỉnh thông báo kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, như sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết.