Triển khai tờ khai điện tử

Hiện nay Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã tiến hành lắp đặt, triển khai 04 máy vi tính có cài đặt phần mềm cho người dân khai tờ khai điện tử tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận khi có nhu cầu đề nghị cấp hộ chiếu.

Công an tỉnh Bình Thuận xin thông báo để Cơ quan, Công an các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.