Về việc tiếp nhận tiền lưu ký của can phạm nhân qua bưu chính viễn thông

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong thời gian Trại Tạm giam không tổ chức giải quyết thăm tiếp nuôi theo quy định, gia đình can phạm nhân có thể gửi tiền lưu ký qua dịch vụ bưu chính viễn thông.

Địa chỉ nhận tiền: Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, số 349 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại liên hệ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc: 0252 3812 329