Thông báo tuyển chọn lao động hợp đồng năm 2021

Công an tỉnh thông báo tuyển chọn lao động hợp đồng năm 2021 như sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết.