Về việc thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tại trường Đại học CSND năm 2021

Công an tỉnh thông tuyển sinh văn bằng 2 tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021 như sau:

Nhấn vào đây để xem nội dung chi tiết