Về việc mở lại hoạt động tại bộ phận một cửa Công an tỉnh

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 3722 đồng ý cho Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận “một cửa” Công an tỉnh, số 139 Mậu Thân.

Bộ phận “một cửa” Công an tỉnh sẽ thực hiện hoạt động tiếp nhận, giải quyết sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kể từ ngày 14/10/2021.