Tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022

Nhấn vào đây để xem chi tiết