Thông báo về việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Để đảm bảo thực hiện đúng phân cấp về công tác đăng ký xe theo theo quy định tại Thông tư số 15 và Thông tư số 16 của Bộ Công an. Đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi làm thủ tục đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Công an tỉnh Bình Thuận thông báo việc phân cấp và các điểm đăng ký xe cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được thực hiện kể từ ngày 21/5/2022. Bấm vào đây để xem chi tiết