07/10/2021 11:57
221

Công an tỉnh Bình Thuận Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Chiều 06/10/2021, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Trần Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thì Cơ quan Uỷ ban kiểm tra là đơn vị tương đương cấp phòng, thuộc Công an tỉnh Bình Thuận có chức năng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giao.

Để Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 08 đồng chí đến nhận nhiệm vụ tại Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Trong đó, điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đến giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra (tương đương Trưởng phòng) và Đại tá La Văn Hương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đây là sự kiện quan trọng của Công an tỉnh Bình Thuận và chúc mừng các đồng chí được điều động, bố trí công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu, Cơ quan Ủy ban kiểm tra sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Ủy ban kiểm tra; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực và hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thay mặt Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm sẽ cùng tập thể cán bộ Cơ quan Uỷ ban kiểm tra không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Như Ý - Văn Hoàn