24/11/2020 10:39
65

Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” "2016 – 2020" và Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” "2017 – 2020" và 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận, "2011 - 2020"

     Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 18/11/2020, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020; Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận, giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chí Đại tá Trần Văn Mười – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

(Ảnh Đ/c Đại tá Trần Văn Mười – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị).

     Tham dự hội nghị có 200 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn và các tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 và 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận, giai đoạn 2011 – 2020.

Ảnh đ/c Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh – Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát biểu chỉ đạo

     Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện: Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận; đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

     Thông qua các phong trào thi đua nêu trên đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, gần dân, sát cơ sở của lực lượng Công an Bình Thuận góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

(Ảnh Đ/c Đại tá Trần Văn Mười – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tại hội nghị).

     Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, tại hội nghị lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 54 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Dân vận khéo”, quy chế công tác dân vận./.

Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.