16/09/2021 14:07
94

Công an tỉnh đưa trụ sở làm việc mới đi vào hoạt động

Sáng ngày 15/9/2021, Công an tỉnh tổ chức khánh thành và đưa trụ sở làm việc của Khối An ninh, Tình báo và Khối trực thuộc Công an tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động, tại địa chỉ số 63, đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết.

Công trình trụ sở làm việc Khối An ninh, Tình báo và Khối trực thuộc Công an tỉnh Bình Thuận nằm trên địa bàn phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết; Công trình được khởi công vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2017, trên diện tích hơn 6000 m2, với quy mô gồm: Khu nhà chính cao 09 tầng, Nhà tàng thư, Xuất nhập cảnh, Hội trường và những công trình phụ trợ khác; toàn bộ kinh phí xây dựng công trình là do Bộ Công an cấp. Trong suốt thời gian thi công, xây dựng trụ sở làm việc mới, Công an tỉnh Bình Thuận được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Việc đưa trụ sở làm việc mới đi vào hoạt động nề nếp sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Công an tỉnh Bình Thuận, đồng thời, giúp cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần ngày càng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

ANBT