18/09/2023 11:25
282

Công an tỉnh tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023

Công tác kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) được Công an tỉnh Bình Thuận xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 nhằm đánh giá toàn diện, đúng thực trạng về chất lượng đội ngũ CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV. Từ đó, kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử, công nghệ thông tin của lực lượng CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV; xây dựng lực lượng thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Cục C06 Bộ Công an về việc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023, Công an tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc kiểm tra chất lượng CSKV năm 2023 cấp tỉnh; đồng thời 10/10 Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Giám khảo cấp huyện và triển khai đầy đủ các nội dung cần thiết để lực lượng CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV (kể cả chỉ huy kiêm nhiệm thực hiện công tác CSKV) hiện đang công tác tại Công an các xã, phường, thị trấn trong diện được kiểm tra nắm, ôn tập, chuẩn bị để phục vụ kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Võ Xuân Bình, Phó Trưởng phòng CS QLHC về TTXH, Trưởng Ban Giám khảo Công an tỉnh phát biểu trong buổi khai mạc kiểm tra tại Công an Tp. Phan Thiết

Từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023, Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) năm 2023 tại Công an các địa phương, bắt đầu là Công an thành phố Phan Thiết. Nội dung kiểm tra gồm 02 phần là kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSKV và kiểm tra kết quả thực tế việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của CSKV, kỹ năng sử dụng phần mềm trên hệ thống CSDLQG về DC, ứng dụng CNTT vào thực tiễn công tác, kết quả thực hiện công tác hồ sơ, chế độ thông tin báo cáo, tinh thần trách nhiệm, văn hóa giao tiếp ứng xử, phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…

Ban Giám khảo Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhận thức và thực tế tại Công an các địa phương

Theo đó đảm bảo 100% CSKV, cán bộ làm công tác CSKV được kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định. Căn cứ vào kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ tham dự đủ các nội dung kiểm tra sẽ được phân loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu. Qua đợt kiểm tra sẽ góp phần xây dựng đội ngũ CSKV chính quy, tinh nhuệ, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, giải quyết tốt các vụ việc liên quan an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bích Vân