24/06/2020 14:18
1445

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó, khích lệ và phát huy ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ lực lượng Công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

 

2. Thông qua cuộc thi tiếp tục cỗ vũ, động viên các thế hệ tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng; sự trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của lực lượng Công an bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 

3. Cuộc thi được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

 

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

 

- Cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh.

 

- Đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

2. Nội dung

 

2.1 Chủ đề: “75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.

 

2.2 . Hình thức: Thi viết.

 

2.3 Nội dung trọng tâm:

 

- Tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân trong 75 năm qua; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

- Tìm hiểu về ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự.

 

- Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; các kiến thức xã hội khác có liên quan tới công tác Công an.

 

2.4 . Câu hỏi:

 

Câu 1: Ngày truyền thông CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?

 

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho lực lượng CAND?

 

Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

 

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?

 

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND?

 

Ban tổ chức cuộc thi của Trung ương sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Báo CAND, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Truyền hình CAND, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện truyền thông.

 

III. YÊU CẦU CUỘC THI

 

1. Trình bày

 

- Bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây.

 

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “75 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc”.

 

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với câu hỏi số 5 trả lời không quá 2000 từ. Ban tổ chức khuyến khích những bài dự thi đâu tư sâu sắc về nội dung, không quá cầu kỳ về hình thức thể hiện.

 

- Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

 

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

 

2. Thời gian

 

- Phát động cuộc thi: Tháng 5/2020.

 

- Hạn cuối thu bài cấp tỉnh: Ngày 20/6/2020 (theo dấu bưu điện).

 

- Chấm, chọn bài gửi về Bộ: Trước ngày 25/7/2020.

 

- Trao giải: Tháng 8/2020.

 

3. Tiếp nhận bài dự thi

 

- Ban Xây dựng Đoàn – Tỉnh Đoàn Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết; Số điện thoại: 0252.655.66.81): nhận bài các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và bài của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trong tỉnh gửi dự thi. Bìa Bài dự thi phải ghi rõ: Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

 

- Đoàn thanh niên Công an tỉnh (số 117 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết Số điện thoại: 069.3428255): nhận bài dự thi của CBCS trong lực lượng Công an Bình Thuận.

 

4. Giải thưởng

 

+ 01 giải nhất.

 

+ 03 giải nhì.

 

+ 05 giải ba.

 

+ 15 giải khuyến khích.

 

Ban Tổ chức lựa chọn 05 bài hi xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Bộ.