25/11/2021 08:49
1583

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này bằng các hình thức đa dạng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.

Trong năm 2021, đơn vị đã tham mưu tham mưu Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công cuộc thi thiết kế pa nô tuyên truyền hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” năm 2021. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Ngày toàn dân phòng chống mua bán người (30/7), Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Tháng An toàn giao thông (tháng 9) và Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10).

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như: biên soạn nội dung và thu âm 33 chuyên đề sản phẩm truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và cấp cho Công an cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Viết, đăng 40 tin bài trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh về các hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoạt động xây dựng, củng cố các mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; đăng, chia sẻ 60 tin bài tuyên truyền, định hướng dư luận trên trang fanpage của đơn vị. Thiết kế 17 loại tờ rơi và in ấn 110.500 tờ, 394 băng rôn, lắp đặt 49 Pano tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10) và phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, phối hợp Báo Bình Thuận thực hiện 06 bài viết tuyên truyền đăng trên Báo Bình Thuận số ra ngày 19/8/2021 và 04/10/2021; phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 07 phóng sự : (1) “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; (2) “Kết quả bước đầu thực hiện mô hình điểm “Thị trấn an toàn, văn minh” tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong”; (3) “Phát huy hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh”; (4) “Điểm sáng về phòng cháy, chữa cháy”; (5) Nâng cao hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy; (6) “Phòng ngừa tái phạm từ những mô hình tái hòa nhập cộng đồng”; (7) “Văn hóa giao thông nhìn từ những ngày phòng, chống dịch Covid - 19” phát sóng trên truyền hình.

Có thể nói, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đã mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc