15/01/2021 08:38
31

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(https://www.binhthuan.gov.vn/)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành Công an đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng ủy Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành Công an đã phối hợp tốt với lực lượng quân sự, biên phòng, các sở, ngành qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tạo điều kiện để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian đến, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tiến hành các hành vi chống phá nhằm gây mất ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; một số tệ nạn, tội phạm cần đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an Bình Thuận phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắt ý chí tiến công, không để bị động, bất ngờ, luôn giữ vũng trật tự an toàn xã hội để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhất trí với nhiệm vụ trong báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI đã trình ra Đại hội; đồng chí lưu ý ngành Công an phải làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá dự báo sát với tình hình; kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để hình thành các điểm nóng, tuyệt đối không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập tại địa phương.

Tổ chức lực lượng trinh sát rộng khắp, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối hợp tốt với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý tốt các tình huống trên địa bàn trọng điểm; thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; triển khai có hiệu quả các đề án về an ninh trật tự mà Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến và UBND tỉnh đã thống nhất ban hành; tăng cường các biện pháp bảo vệ mục tiêu trọng điểm, chú trọng huấn luyện theo tình huống; chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, trộm cắp, cướp giật, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tham nhũng, ma túy...

Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ gắn với không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức và đạo đức. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác công an.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chiều 06/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công, tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng rằng, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Hữu Tri