30/08/2021 11:40
146

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Ngày 16/3/2021, cấp ủy chi bộ phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với tên gọi “Đa dạng hóa sản phẩm tuyên truyền” để triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Để công tác tuyên truyền được kịp thời, lan tỏa sâu rộng đến địa bàn cơ sở, các tầng lớp nhân dân nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đơn vị đã chủ động đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền; đổi mới về nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và tình hình dịch bệnh hiện nay như: thiết kế, biên soạn tờ rơi, băng rôn, panô; viết tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; xây dựng nội dung và thu âm các sản phẩm truyền thông.

Cấp phát tờ rơi tuyên truyền và băng rôn “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Tánh Linh

Theo đó, đơn vị đã biên tập, thu âm, phát hành 23 sản phẩm truyền thông về chuyên đề đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; công tác phòng cháy chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và chuyển giao các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý, Công an xã, phường, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên phương tiện thông tin truyền thanh cơ sở. Cùng với đó, biên soạn, thiết kế 14 loại tờ rơi, in ấn 294 banroll, 45.000 tờ rơi cấp phát cho Công an các địa phương; viết 28 tin bài về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gương người tốt việc tốt tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; thường xuyên đăng tin, bài chia sẻ trên trang Fanpge của đơn vị để tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân trước những thông tin, quan điểm sai trái.

Hướng đến kỷ niệm 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2021); đơn vị đã tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Đề cương tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; phối hợp Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 03 phóng sự về Ngày hội, gương cá nhân và mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp Báo Bình Thuận viết 03 tin, bài phản ánh kết quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Từ những kết quả trên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân; giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thu hút đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Việc thực hiện mô hình “Đa dạng hóa sản phẩm tuyên truyền” của Chi bộ PV05 đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc