10/04/2020 16:32
323

Hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 có trụ sở đặt tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhiệm vụ chính của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân là Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2. Công ty đã triển khai ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho công nhân viên, người lao động tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngay từ đầu năm 2019, Cấp ủy lãnh đạo công ty đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho công nhân viên, người lao động trong công ty học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan đến công tác bảo vệ sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân viên, người lao động chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn lừa đảo, kích động, xúi dục chống phá các chủ trương, chính sách hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức cho 100% công nhân viên, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Mô hình “Tự quản, tự phòng về An ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân”. Xây dựng đầy đủ các nội quy, quy chế bảo vệ tại đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty thường xuyên phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở tỉnh và huyện tuyên truyền phổ biến đến bà con nhân dân trên địa bàn trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự địa bàn, đặc biệt là công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với Công an huyện Tuy Phong, Đồn Biên phòng huyện Tuy Phong và Công an tỉnh Bình Thuận; tổ chức phối hợp duy trì 07 chiến sỹ Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện việc tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Thường xuyên tổ chức cho Trung đội Súng máy Phòng không 12,7mm của công ty trực sẵn sàng chiến đấu nhân các ngày Lễ lớn trong năm 2019, qua đó luôn đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại đơn vị. Ngoài ra, chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty triển khai thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với tổng số tiền hỗ trợ là 1.501.500.000 đồng. Được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019.

Năm 2019, công ty đạt được một số kết quả nhất định như: Điện sản xuất đạt chỉ tiêu (cao hơn năm 2018 khoảng 8,2%). Nộp ngân sách nhà nước đủ và đúng hạn, tính đến tháng 11/2019 nộp 172 tỷ đồng (cao hơn năm 2018 khoảng 04 tỷ đồng). Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi đoàn đạt danh hiệu: Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc. Tập thể: Lao động xuất sắc. Đặc biệt là vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Ảnh: Đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao quà hỗ trợ 
công tác phòng dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận

Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, lãnh đạo công ty đã triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Trong đó, chú trọng huy động lực lượng, triển khai phương án, kế hoạch giữ an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh nội bộ tăng cường thêm một số chốt bảo vệ tại các vị trí xung yếu bên trong khuôn viên nhà máy để hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ tình hình công trường, phối hợp bảo vệ tài sản và thiết bị đã lắp đặt trên công trường. Thường xuyên giữ vững mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương, với lực lượng công an, bộ đội địa phương, quan hệ chặt chẽ với Công an địa phương để nắm vững tình hình, xây dựng phương án và thực hiện kế hoạch bảo vệ Công ty. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự trong công ty.

Nguyễn Chánh Tín - PV05