01/03/2019 09:29
492

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Theo Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an nhân dân năm 2017 do Bộ Công an vừa công bố, Công an tỉnh Bình Thuận được xếp hạng tốt với chỉ số CCHC là 91%.

Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên các tiêu chí cơ bản để đánh giá chỉ số CCHC như: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; công tác cải cách tài chính công; công tác hiện đại hóa hành chính; công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Điểm nổi bật của Công an Bình Thuận trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC trong năm 2017 đó là đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại công an các đơn vị, địa phương và tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với thi đua khen thưởng của công an các đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, nếu đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giao dịch giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân thì người đứng đầu công an đơn vị, địa phương sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc tập trung các bộ phận một cửa (tại số 139, đường Mậu Thân, thành phố Phan Thiết) để giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng cháy chữa cháy; trật tự an toàn giao thông; xuất nhập cảnh và nơi tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo ghi nhận, người dân đến đây được phục vụ tận tình, chu đáo, nhanh chóng với thái độ ân cần của cán bộ, chiến sĩ; việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính như phần mềm bấm số thứ tự, phần mềm bấm số ngẫu nhiên…và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện cũng đã mang lại nhiều thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị thông qua hòm thư góp ý, lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính…được thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao chất lượng việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là một số thủ tục hành chính đã được Công an tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết như đối với thủ tục cấp chứng minh nhân dân: cấp mới CMND rút ngắn từ 7 ngày theo quy định xuống còn 4 ngày, cấp đổi từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, cấp lại từ 15 ngày xuống còn 13 ngày…

 Xác định công tác CCHC mà trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh thực đồng bộ nhiều giải pháp CCHC để giữ và nâng cao chỉ số CCHC hướng tới phục vụ tốt nhất các yêu cầu và quyền lợi chính đáng của nhân dân./.

 

Thành Long