29/12/2020 15:47
60

Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV" trên địa bàn tỉnh

Hệ thống truyền tải điện 500KV là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.

Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định sô 1944/QĐ-TTg đưa hệ thống truyền tải điện 500KV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 19/8/2020 về triển khai thực hiện đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận".

Chấp hành mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về ra quân triển khai, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 22/12/2020, phòng An ninh kinh tế đã chủ trì tham mưu Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV" trên địa bàn tỉnh nhắm đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong hội nghị, công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, các vụ việc xâm phạm đến cơ sở hạ tầng công trình hệ thống truyền tải điện 500KV; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an toàn hành lang lưới điện tại các địa bàn xung quanh khu vực hệ thống truyền tải điện,...


Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV" trên địa bàn tỉnh

Có thể thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nói chung, phòng An ninh kinh tế nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng An ninh kinh tế