24/03/2021 14:00
70

Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra năm 2021

Sáng 18/3/2021, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra năm 2021. Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra năm 2021 có đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra năm 2021

Hội nghị được quán triệt những điểm mới của Thông tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân và Thông tư số 129/2020/TT-BCA ngày 08/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; Hướng dẫn, xử lý những tình huống thường gặp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân theo Nghị định số 130/2020NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua hội nghị, Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác Thanh tra, nhất là các đồng chí Trưởng Công an xã, phường, thị trấn đã được bổ sung nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hoàng Phương