04/05/2021 14:19
4142

Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

        Ngày 28/4/2021, Công an tỉnh ban hành Công văn số 2030/CAT-PV05 về việc hướng dẫn rà soát, đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như sau:

        1. Về đối tượng và tiêu chuẩn:
       a. Cá nhân là lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp (xã, huyện, tỉnh); lãnh đạo các trường học, cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Có thời gian giữ các chức vụ nêu trên từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị) và có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ít nhất một lần được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Công an tỉnh trở lên khen thưởng về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc); cơ quan, đơn vị, địa phương do cá nhân phụ trách không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự.
       b. Cá nhân là Công an viên (lực lượng bán chuyên trách), Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước: Có thời gian công tác từ 15 năm trở lên đối với nam, 10 năm trở lên đối với nữ.
        Lưu ý:
        - Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho cá nhân.
        - Không đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân bị khởi tố hình sự; bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
       - Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang thi hành kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
      2. Việc rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện hàng năm như sau: Theo phạm vi quản lý về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cá nhân thuộc các điểm a và b mục 1 nộp bản Báo cáo thành tích và Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân đang công tác gửi về Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế và Công an các địa phương tổng hợp hồ sơ gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) trước ngày 25/5.
      3. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh quyết định và tham mưu hoàn thành hồ sơ trước ngày 20/6 để đề nghị Bộ Công an (qua Cục V05) xét tặng Kỷ niệm chương./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc