28/04/2021 10:56
335

Kiện toàn Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều ngày 27/4/2021, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để triển khai công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Thái Thành Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban xây dựng đoàn.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về công tác cán bộ đoàn, theo đó bổ sung, kiện toàn 01 Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên Công an tỉnh và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí và tiến hành bầu bầu bổ sung đồng chí K’Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bí thư Chi đoàn phòng An ninh đối nội giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên Công an tỉnh và bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Với sự tín nhiệm cao, đạt số phiếu tuyệt đối của tập thể Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khi được bầu vào các chức vụ nói trên, 2 đồng chí mới được trúng cử thể hiện sự quyết tâm cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để đưa phong trào đoàn thanh niên của Công an tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, giữ vững đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2021và trong những năm tiếp theo./.

Như Ý