Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 14/2021/TT-BGDĐT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và đào tạo
Người ký Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày có hiệu lực 05/07/2021
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 85
Số lượt tải 1