25/12/2018 09:18
665

Lời giới thiệu


Thực hiện cải cách hành chính theo chủ trương Chính phủ, Bộ công an từng bước chuẩn hoá các biểu mẫu, công khai các qui trình thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, phục vụ nhu cầu chính đáng các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân .

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân; Ban biên tập trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận xin ra mắt công chúng trang Website, nhằm từng bước xây dựng và thực hiện việc chuẩn hóa, mẫu hóa, công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo tiền đề tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

Thông qua trang Website này, chúng tôi cung cấp các biểu mẫu, quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực mà nhân dân và doanh nghiệp quan tâm, trước hết là các lĩnh vực về cấp chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, đăng ký tạm trú; cấp biển số xe, hộ chiếu phổ thông, đủ điều kiện an ninh trật tự...v.v; các văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính; thông tin hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp trong giao dịch hành chính với các đơn vị thuộc công an tỉnh và các sở, ban, ngành; giải đáp những thắc mắc của nhân dân, đồng thời tiếp nhận những thông tin nhanh về các sáng kiến, ý kiến phản ảnh, đóng góp của nhân dân và tổ chức có liên quan đến quá trình thực hiện cải cách hành chính ở Công an các đơn vị địa phương .

Chúng tôi rất mong được sự hưởng ứng, cộng tác, đóng góp ý kiến của nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp để trang Website Công an tỉnh Bình Thuận ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của công chúng.

Phan Thiết, ngày 19 tháng 8 năm 2008.
BAN BIÊN TẬP