12/07/2021 08:37
629

Lực lượng An ninh Công an tỉnh Bình Thuận phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 - 12/7/2021)

 

                                 Đại tá Trần Văn Toản,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

 

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh Bình Thuận nói riêng luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, của chế độ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Bình Thuận luôn khắc sâu trong trái tim mình phải thực hiện hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. 

  Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, đã mở ra sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hiểm họa “thù trong giặc ngoài”, chính quyền cách mạng trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ nhiều tổ chức, đảng phái phản động, mật thám, gián điệp Pháp chống phá chính quyền, tiêu biểu như khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu (12/7/1946), đập tan âm mưu gây bạo loạn, đảo chính lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của liên minh phản cách mạng Việt Quốc, Đại Việt câu kết với thực dân Pháp. Thắng lợi này đánh dấu một mốc son chói lọi của lực lượng An ninh nhân dân và ngày 12/7 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tại Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 47 (ngày 17/12/2020)

Giữa năm 1946, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận (chủ yếu là lực lượng An ninh) được thành lập, thống nhất, kiện toàn về tổ chức để hoạt động ở vùng tạm chiếm, tích cực bảo vệ hậu phương, bảo vệ căn cứ kháng chiến theo Sắc lệnh số 23/SL ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thành lập Việt Nam Công an vụ. Cùng với sự đời của Ty Công an, lực lượng An ninh có nhiệm vụ là bảo vệ Đảng, diệt ác, trừ gian, phản gián, giám sát những phần tử thân với địch ở các quận lỵ, phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong suốt chặng đường lịch sử nhiều gian khổ, khó khăn ác liệt của 02 cuộc kháng chiến, lực lượng An ninh Bình Thuận đã viết nên những trang sử vẻ vang, chói lọi về tinh thần quả cảm “bám đất, bám dân”. Như Chủ tịch Hồ Chí đã khẳng định: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”[1]. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, lực lượng An ninh Bình Thuận luôn biết dựa vào dân, bám đất, bám làng, phát động quần chúng tham gia phong trào bảo mật, phòng gian; chủ động triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống với gián điệp xâm nhập vùng căn cứ, chống địch càn quét, dồn dân, diệt ác; tổ chức hàng trăm vụ phá các ấp chiến lược, phát hiện và xử lý nhiều mạng lưới mật báo viên, cảm tình viên của bọn thám báo, biệt đội sưu tầm 101, an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt, thám sát đặc biệt, bình định nông thôn; xây dựng được nhiều cơ sở hoạt động nội ứng trong lòng địch.

Sau chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, Tổ quốc thống nhất, non song thu về một mối, cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh Bình Thuận đã kịp thời triển khai các mặt công tác, chiến đấu, phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; cùng toàn Đảng, toàn dân khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của Nhân dân… Thực hiện Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị về việc sáp nhập 03 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải, Công an tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy được sáp nhập thành Ty Công an Thuận Hải với 05 đơn vị An ninh. Tháng 6/1981, Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31 và Nghị định số 250 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức ngành Công an. Theo đó, tổ chức bộ máy lực lượng An ninh Công an tỉnh Thuận Hải thuộc Ban Chỉ huy An ninh, gồm các đơn vị chức năng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Chiến sĩ An ninh Bình Thuận tiến vào thị xã tiếp quản các trụ sở của cơ quan địch (năm 1975)

Nhìn lại khoảng thời gian từ năm 1975 - 1985, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng An ninh Bình Thuận đã phối hợp Ban Quân quản tiếp nhận hàng chục nghìn đối tượng địch ngụy, thu gom hàng chục ngàn tấn vũ khí, phương tiện của địch. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong những ngày mới giải phóng được giữ vững ổn định. Cuối năm 1976 - 1977, phản động FULRO nổi dậy chống phá cách mạng, lực lượng An ninh Bình Thuận vừa kết hợp tuyên truyền giải thích chính sách dân tộc, vừa đẩy mạnh biện pháp trinh sát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ số đối tượng cầm đầu tổ chức phản động FULRO, xoá sổ 02 tiểu đoàn vũ trang (Pô Sa Nư và Pô Kay Mao), làm tan rã tại chỗ các tổ chức là tỉnh bộ, quận bộ, xã bộ, ấp bộ, bóc gỡ những cơ sở của tổ chức phản động, giải quyết triệt để vấn đề FULRO Chăm với phương châm “người về, súng về, tư tưởng về”. Cùng với tình hình FULRO, ở tuyến biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nổi lên tình hình vượt biên trốn ra nước ngoài trái phép. Trước tình hình đó, lực lượng An ninh đã kịp thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng và các đoàn thể quần chúng tập trung đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi nạn vượt biển trốn ra nước ngoài; xác lập và phá rã hơn 40 tổ chức nhen nhóm phản động với nhiều danh xưng khác nhau, thu nhiều vũ khí, tài liệu phản động như: lời hiệu triệu, cương lĩnh, điều lệ, cờ… đập tan lực lượng tàn quân và các phần tử phản động ở địa bàn huyện Hàm Tân, Nam Hàm Thuận. Vì vậy, ngay từ những năm 1978 -1980, Bình thuận là một trong những địa phương phía Nam sớm đặt vấn đề bố phòng tuyến biển triển khai nhiều biện pháp khép kín bờ biển bằng các biện pháp liên hoàn, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và đấu tranh với các đối tượng tình báo, gián điệp xâm nhập bằng đường biển vào nội địa, đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, phản động.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch xác định Việt Nam là thành trì của chủ nghĩa xã hội và ráo riết tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ráo riết tấn công trên các lĩnh vực, tập trung tuyên truyền đa nguyên, đa đảng, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị. Trước tình hình đó, lực lượng An ninh Bình Thuận đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 1206/BNV(X13) ngày 27/12/1991 của Bộ Nội vụ về việc chia tách Công an tỉnh Thuận Hải thành Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/1992; đồng thời, thực hiện Quyết định số 691/QĐ-BNV(X13) ngày 15/6/1992 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sắp xếp lại tổ chức trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh và thực hiện sáp nhập một số đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh ở giai đoạn cách mạng mới.

Bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, song đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh tỉnh Bình Thuận nói riêng, nhất là âm mưu, phương thức hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây dựng, tập hợp lực lượng phát triển tổ chức, khuyếch trương thanh thế, tăng cường chống phá, tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng nguy hiểm hơn; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp; các vấn đề an ninh mạng, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin… Trước tình hình trên, thực hiện chủ trương của Bộ, Công an tỉnh Bình Thuận đã củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, thời gian qua, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời đổi mới nhận thức trong việc đánh giá, xác định các mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống… Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, hoạch định các chủ trương để chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, lực lượng An ninh luôn giữ vững thế chủ động, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, bóc gỡ, xử lý hàng trăm đối tượng tham gia hoặc có liên quan đến các tổ chức phản động người Việt lưu vong; ngăn chặn hoạt động liên kết trong - ngoài, vô hiệu hóa hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lý, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập tại địa phương; triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

Với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bình Thuận đã có 03 tập thể và 05 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 13 lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại; hàng trăm lượt tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, Huân, Huy chương chiến công các hạng và Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và những Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận…

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục tổ chức thực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, nhạy bén về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, am hiểu khoa học - kỹ thuật; tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới để mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.5, tr.366.