17/04/2021 17:28
187

Mỗi chiến công đều có dấu ấn của lực lượng Tham mưu

        Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1946 - 2021), lực lượng Tham mưu Công an Bình Thuận đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        Suốt 75 năm qua, tuy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng lực lượng Tham mưu đều thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất, phục vụ cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp trong việc tổ chức nắm tình hình, tổng hợp, nghiên cứu phân tích đánh giá, dự báo tình hình an ninh trật tự, giúp lãnh đạo tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, đối sách trong cuộc chiến tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ lão thành ôn lại kỷ niệm lực lượng Tham mưu

        Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an Bình Thuận, bộ phận tham mưu được hình thành từ rất sớm và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác Công an trên địa bàn tỉnh. Từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến thời kỳ đổi mới và bước sang Thế kỷ 21, lực lượng Tham mưu Công an Bình Thuận không ngừng được xây dựng, củng cố và đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, thực sự là trung tâm phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Công an các cấp. Lực lượng Tham mưu đã tổ chức tốt công tác nắm, nghiên cứu phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của ngành, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn để tham mưu những chủ trương, đối sách và giải pháp bảo đảm An ninh trật tự, giữ gìn trật tư xã hội và xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Tặng quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ Phòng Tham mưu

        Từ năm 2014 đến năm 2020, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 164 văn bản về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạ xã hội… Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành trên 5800 văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an. Hàng năm, trực tiếp tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm An ninh trật tự và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự để triển khai, thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu phối hợp các ngành, các cấp ban hành nhiều quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề mới phức tạp nổi lên.

        Thông qua việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp thông tin, phân tích, nhận định, dự báo tình hình đã phát hiện vấn đề, phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã tham mưu chỉ đạo chính xác, kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, tham mưu làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, qua đó đánh giá đúng những kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích

        Qua thời gian, Đội ngũ cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu thường xuyên được rèn luyện qua thực tiễn, chất lượng công tác tham mưu ngày càng nâng lên. Từ lực lượng Tham mưu, nhiều đồng chí đã trưởng thành và được giao giữ nhiều cương vị lãnh đạo các cấp. Đơn vị tham mưu Công an Bình Thuận đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì; Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu các cấp được tặng thưởng Huy chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Tham mưu

        Tại buổi Lễ Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Tham mưu diễn ra vào ngày 16/4, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá đội ngũ tham mưu hiện nay rất sáng tạo, rất năng động, chuyên môn giỏi, nghiệp vụ tinh thông, nắm chắc các quy định của pháp luật. Công tác tham mưu đã giúp cho công tác lãnh đạo của Công an tỉnh đạt hiệu quả. Thành quả của lực lượng Công an nói chung, của Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng đều có đóng góp của lực lượng tham mưu. Các thế hệ làm công tác tham mưu qua các thời kỳ đã đặt những viên gạch xây nền móng phát triển cho lực lượng tham mưu ngày hôm nay. Vai trò của lực lượng tham mưu là rất lớn, rất quan trong. Hiện nay nhiệm vụ đặt ra cho công tác tham mưu rất lớn, rất nặng nề. Muốn hoàn thành được những nhiệm vụ này thì lực lượng tham mưu phải không ngừng đổi mới, đủ sức đảm đương, quán xuyến được nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh lưu ý lực lượng tham mưu cần phát huy vai trò của cấp ủy, của thủ trưởng lãnh đạo chỉ huy đơn vị, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới, cải tiến cách thức làm việc phát huy những mặt đã làm được, điều chỉnh những điều chưa hợp lý để phù hợp với quy luật phát triển; chăm lo đến đội ngũ tham mưu về số lượng, chất lượng và đào tạo, xây dựng đội ngũ tham mưu có bản lĩnh, yêu nghề, tâm huyết với nghề, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác tham mưu trong thời kỳ mới./.

Nguyễn Luân