14/10/2021 16:14
1296

Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra 116 vụ, 143 đối tượng xâm hại trẻ em với tổng số trẻ em bị xâm hại là 124 em. Cụ thể: Giết hoặc vứt con mới đẻ xảy ra 02 vụ; hiếp dâm người dưới 6 tuổi, xảy ra 36 vụ với 36 đối tượng; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, xảy ra 34 vụ với 34 đối tượng; dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra 22 vụ với 24 đối tượng; cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người dưới 16 tuổi, xảy ra 23 vụ với 26 đối tượng; các hành vi khác, xảy ra 07 vụ, 23 đối tượng. Trong đó, xảy ra 92 vụ, 94 đối tượng liên quan xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 79,3 % (92/116 vụ).

Trước tình hình trên, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền Luật trẻ em; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn kỹ năng cơ bản về phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, mua bán người cho hơn 8.000 học sinh và nhân dân; phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền.

Hình ảnh hoạt động tuyên truyền pháp luật của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự tại Trường THCS Tân Minh, huyện Hàm Tân

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Hình ảnh hoạt động tuyên truyền pháp luật của Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền, cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác này. Đặc biệt chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên nhằm tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Đổi mới và đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp, trong đó cần áp dụng linh hoạt với từng địa bàn, đối tượng, thời điểm và phải được lồng ghép với các phong trào quần chúng, các cuộc vận động khác như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần quan tâm đến công tác tổ chức, huấn luyện và chỉ đạo lực lượng làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em. Cần nghiên cứu, biên soạn những tài liệu tuyên truyền có nội dung ngắn gọn để quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em. Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình văn hóa nghệ thuật, vừa trực tiếp vừa gián tiếp để chuyển tải đến được các đối tượng cần tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em.

- Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

- Phối hợp với các với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan để Luật trẻ em và các quy định được triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự