07/04/2021 08:44
120

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Bình Thuận triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

     Ngày 05/4/2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và tổ chức cho cán bộ, nhân viên ký cám kết thực hiện các nội dung xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

Trao bằng khen của Bộ Công an và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"

     Tại hội nghị, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh đến dự, công bố và trao các quyết định của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020 cho tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận./.

Ngọc Thạch