29/04/2022 16:04
565

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực quản lí ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, con dấu và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Ngày 22/4/2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn triển khai Dịch vụ công mức độ 4 đối với lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác trên của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung tập huấn, nhằm trang bị cho CBCS nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị định, Quyết định, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến; những thao tác, kỹ năng cơ bản về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; đồng thời hướng dẫn cán bộ sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong Công an nhân dân và cấp phát chữ ký số. 

Triển khai Dịch vụ công mức độ 4, lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân khi đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Đây được xem là một trong những khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong thời gian tới./. 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội