15/01/2021 08:06
956

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021 như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là Nam đủ 60 tuổi 3 tháng và Nữ đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động Nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 4 tháng đối với lao động Nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Nghiên cứu toàn văn Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu tại đây.