07/05/2021 08:43
145

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng Công an, các cơ quan chức năng và nhận thức của người dân tốt hơn, tình hình vi phạm các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đã được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận vẫn còn vi phạm các quy định của pháp luật.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hầu hết với quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ở hộ gia đình, sản xuất thủ công, vì lợi nhuận kinh tế, xem nhẹ hậu quả nên chưa quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý chất thải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân và tìm cách né tránh sự quản lý kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của C05 – Bộ Công an và Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, về an toàn thực phẩm. Kết quả, qua thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, PC05 đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 04 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với tổng số tiền xử phạt là 170 triệu đồng, điển hình như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước đá Nhơn Tân và Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền “Toàn Hậu” vi phạm: Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật tương ứng để sản xuất nước đá dùng liền và sản xuất nước đá dùng liền có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng; hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động sản xuất có thời hạn; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thực phẩm gồm 10.955 kg đá bi, đá ống và đá cây dùng liền. Công ty TNHH MTV Thực phẩm Năm Mục Tiêu Chi nhánh Phan Thiết vi phạm: Bảo quản nguyên liệu, thực phẩm không phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh và không phân loại, bảo quản riêng biệt một số sản phẩm hết hạn sử dụng với các nguyên liệu và sản phẩm để sản xuất, kinh doanh, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thực phẩm hết hạn sử dụng...

Để giảm tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, đặc biệt thời gian cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, phòng chống tội phạm môi trường trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, không để tình hình vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sinh hoạt của nhân dân, tạo tiềm ẩn phức tạp, hình thành điểm ANTT về an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành chức năng và tổ chức chính trị, xã hội chủ trì tham gia làm tốt công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm để nhân dân biết, chấp hành và nâng cao cảnh giác tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn./.

Phòng Cảnh sát môi trường