18/02/2023 11:01
242

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo lực lượng công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 17/2, Công an tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số cho lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh Bình Thuận”. Tham dự lớp tập huấn có 250 đại biểu gồm: Tập thể lãnh đạo Công an tỉnh; Trưởng Công an các đơn vị, địa phương; Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an các đơn vị, địa phương; Tập thể lãnh đạo, Đội trưởng các Đội thuộc các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn.

Ngày 20/4/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định triển khai Chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện Chương trình này,  lực lượng Công an tỉnh đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư. Công an tỉnh Bình Thuận đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ ngành Công an nhằm đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ triển khai công tác nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội bằng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số thời gian qua vẫn còn một số hạn chế và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn có vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ thống liên thông. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tuy có nhiều chuyển biến nhưng tỷ lệ người sử dụng chưa nhiều.

Báo cáo viên Lê Nguyễn Trường Giang - Viện chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia

Để có thể thực hiện các nhiệm vụ của quá trình chuyển đổi số, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn để góp phần nâng cao nhận thức về khái niệm và nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyển đổi số. Tại lớp tập huấn, ông Lê Nguyễn Trường Giang, Báo cáo viên Viện chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đã báo cáo đến các đại biểu 3 chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Tổng quan về Chương trình chuyển đổi số quốc gia;

- Chuyên đề 2: Khái quát về hạ tầng số; vai trò của hạ tầng số, công nghệ số trong Chuyển đổi số;

- Chuyên đề 3: Tổng quan về Chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao các nội dung đã được truyền đạt trong lớp tập huấn. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt một số nội dung về chuyển đổi số. Trong đó yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt lại nội dung cơ bản của lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Nghiên cứu tham mưu các giải pháp, tăng cường năng lực công nghệ thông tin; xây dựng, đổi mới các quy chế, quy trình công tác phù hợp với từng lực lượng, đặc thù nghiệp vụ. Tập trung tham mưu xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tập trung, quản lý đồng bộ, liên thông, thống nhất, hiện đại và hiệu quả. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong đơn vị, có biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố, tránh để lộ, mất tài liệu mật, lộ lọt tài liệu chứa bí mật nhà nước. Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Tất cả cán bộ chiến sỹ đều phải tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số, phải được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số nói chung và phát triển kinh tế số, xã hội số./.

Đội Công nghệ thông tin - Phòng Tham mưu Công an tỉnh