14/10/2022 15:34
125

Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Sáng ngày 04/10/2022, Tại Hội trường Công an thành phố Phan Thiết; phòng PV05 Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Tham gia lớp tập huấn là chỉ huy, cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Đội an ninh của Công an 10 huyện, thị xã, thành phố và Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng An ninh đối ngoại, phòng An ninh chính trị nội bộ, phòng An ninh kinh tế, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh. 

Lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trực tiếp truyền đạt những quy định mới trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc như: (1) Thông tư số 122/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (2) Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; (3) Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an về ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; (4) Hướng dẫn số 2044/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác khen thưởng Chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (5) Kế hoạch số 197/KH-BCA-V05 của Bộ Công an về công tác Công an tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; (6) Hướng dẫn số 09/HD-BCA-V05 của Bộ Công an về xây dựng mô hình dân vận khéo trong Công an nhân dân; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng xây dựng phong trào Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung tham mưu thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào tại địa bàn cơ sở; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc