03/05/2021 17:28
35

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Bắc Bình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Bắc Bình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1632 đến Km 1658; từ ngày 04/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Tập tin đính kèm: 528_TB-PC08.pdf