17/09/2021 17:36
33

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Bắc Bình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Bắc Bình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1632 đến Km 1669; từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

Tập tin đính kèm: 1335_TB-PC08.pdf