08/10/2021 16:32
16

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Tuy Phong tuần tra, kiểm soát - xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 08/10/2021, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tuần tra, kiểm soát- xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (Từ Km 1589+340 đến Km 1613 ; từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021).

Tập tin đính kèm:1467-TB-PC08.pdf